ZADZWOŃ: 515 168 174• O nas
• Internacjonalizacja MŚP 1.2
• 1.2 Polska Wschodnia w skrócie
• Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
• Modele Biznesowe
• Strategie internacjonalizacji
• Proces internacjonalizacji
• Internacjonalizacja MŚP - bariery wewnętrzne
• Go to Brand 2019 PARP 3.3.3 POIR
• Świadczymy usługi proeksportowe
• Internacjonalizacja MŚP - bariery zewnętrzne
• Kontakt

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP Polska Wschodnia

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia to idealny konkurs dla firm, które chcą się rozwijać poprzez internacjonalizację, czyli poprzez ekspansję na rynki zagraniczne. Dotacja przeznaczona jest dla firm z Polski Wschodniej (Lubelskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie), które chcą rozwijać się na rynkach zagranicznych. Firma może otrzymać do ponad 500 tys. PLN na różne narzędzia związane z pozyskiwaniem klientów na rynkach zagranicznych. Poziom wsparcia unijnego to 80 procent. Najważniejszym celem działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia jest wsparcie internacjonalizacji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać się poprzez eksport. Warto przy tym wspomnieć kilka słów o samym procesie internacjonalizacji jak i podać przykłady polskich firm, które rozwinęły sprzedaż o rynki zagraniczne.

Proces internacjonalizacji można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy zaistnienia zagranicznych firm na polskim rynku. Wiele znanych zagranicznych marek inwestuje w Polsce i poddaje swoje przedsiębiorstwo internacjonalizacji, która może przybierać różne formy. Druga płaszczyzna dotyczy rozwoju i inwestowania przez polskie firmy na rynkach innych niż rodzimy. W obydwu przypadkach proces umiędzynarodowienia może przybierać różne postaci (eksport, rozpoczęcie produkcji za granicą czy otworzenie spółek poza granicami ojczystego kraju).

Można mnożyć przykłady firm, które zdecydowały się na wdrożenie procesu internacjonalizacji. Wśród nich można znaleźć zarówno wielkie zagraniczne koncerny, jak i sektor MŚP. Wszystkie te przedsiębiorstwa zdecydowały się na rozszerzenie swojej działalności w Polsce. Dzięki temu bardzo się rozwinęły, zwiększyły swoje dochody oraz pozyskały wielu nowych kontrahentów.

Zjawisko internacjonalizacji staje się coraz bardziej powszechne i popularne także na polskim rynku. Co ciekawe, badania pokazują, że najchętniej na umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa decydują się podmioty wchodzące w skład MŚP. Warto zwrócić uwagę na fakt, że właśnie mniejsze firmy odnoszą największe sukcesy na tej płaszczyźnie. Dlatego także w przypadku polskiego rynku można wyliczać wiele przykładów firm, które dzięki internacjonalizacji znacznie rozwinęły swoją działalność.

Jednym z przykładów firm, która zdecydowała się na internacjonalizację swojego przedsiębiorstwa, jest znana wszystkim szwedzka marka Volvo. Trzeba podkreślić, że właściciel Volvo zaczął proces umiędzynarodowienia jeszcze w początkowej fazie rozwoju swojej firmy. I właśnie ten krok pozwolił mu po jakimś czasie na rozwinięcie działalności w skali światowej. Początkowo przedstawiciele Volvo postanowili prowadzić ekspansję na mniejsze rynki, takie jak Portugalia czy Argentyna. Dopiero po wielu latach można było odnaleźć tę markę w całej Europie, a także USA. Powodem takiej decyzji była duża konkurencja lokalnych rynków. Początek internacjonalizacji firmy Volvo realizował się przede wszystkim w formie eksportu. Z czasem zaczęto internacjonalizować fabryki. Przykład firmy Volvo pokazuje, że dzięki umiędzynarodowieniu, przedsiębiorstwo może zasłynąć na całym świecie, a to ciągnie za sobą cały rząd korzyści. Poza tym, warto uświadomić sobie fakt, że każda mała, lokalna firma może stać się światową marką.

Przykładem firmy z Polski, która weszła na rynki zagraniczne dzięki internacjonalizacji może być LPP S.A. – koncern znany z takich marek, jak Reserved, Cropp Town, House, Mohito czy Sinsay. Początkowo LPP S.A. posiadało jedną markę, a swoją produkcję w Polsce.

Z czasem produkcja rozszerzyła się na inne kraje europejskie, a także Azję. Marka Reserved sukcesywnie pojawiała się na nowych rynkach, a równolegle na polskim rynku pojawiały się nowe marki LPP S.A. Potem także one zaczęły być eksportowane do innych krajów. Dziś wszystkie z nich znane są niemalże w całej Europie. Można pomyśleć, że LPP S.A. należy do wielkich koncernów, ale należy pamiętać, że to przedsiębiorstwo przed internacjonalizacją także ograniczało się do jednej marki, która ograniczała się do produkcji i sprzedaży na rodzimym rynku. Dziś wszyscy mogą obserwować jej wielki sukces, jaki odniosła właśnie dzięki decyzji o internacjonalizacji.

Można także wymienić inne przykłady firm zagranicznych. Ikea, Opel, Chevrolet czy Fiat – firmy, które posiadają swoje fabryki w Polsce. Tesco, Coca-Cola czy HP – znane wszystkim przedsiębiorstwa, które prowadzą owocną sprzedaż swoich produktów na polskim rynku.

Przykłady polskich firm, które zdecydowały się na internacjonalizację, to Solaris, Pesa Bydgoszcz, Kolastyna, Wawel czy Solidarność. To w znacznej mierze duże przedsiębiorstwa, które skutecznie weszły na rynki zagraniczne. Do tych mniejszych możemy zaliczyć m.in. firmę Urbanek.

Podane przykłady pokazują, jak duże profity może przynieść każdemu przedsiębiorstwu decyzja o internacjonalizacji. Dlatego warto podjąć decyzję o jej wdrożeniu także w swojej firmie.

Jak pozyskać dotację 1.2 Internacjonalizacja MŚP ?

Krok 1:

Zadzwoń i spotkaj się z ekspertem!

Krok 2:

Zleć nam napisanie wniosku!

Krok 3: Zrealizuj i rozlicz projekt!

Krok 4:

Rozwijaj eksport dzięki dotacji!Dojeżdżamy na spotkania! Lublin/Lubelskie, Kielce/Świętokrzyskie, Rzeszów/Podkarpackie, Białystok/Podlaskie, Olsztyn/Warmińsko-Mazurskie.

Internacjonalizacja Sp. z o.o.
Lider w pozyskiwaniu dotacji na Internacjonalizację MŚP!

Internacjonalizacja MŚP 1.2 Polska Wschodnia @ 2016
Lublin/Lubelskie, Kielce/Świętokrzyskie, Rzeszów/Podkarpackie, Białystok/Podlaskie, Olsztyn/Warmińsko-Mazurskie