ZADZWOŃ: 515 168 174• O nas
• Internacjonalizacja MŚP 1.2
• 1.2 Polska Wschodnia w skrócie
• Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
• Modele Biznesowe
• Strategie internacjonalizacji
• Proces internacjonalizacji
• Internacjonalizacja MŚP - bariery wewnętrzne
• Go to Brand 2019 PARP 3.3.3 POIR
• Świadczymy usługi proeksportowe
• Internacjonalizacja MŚP - bariery zewnętrzne
• Kontakt

1.2 Polska Wschodnia POPW Internacjonalizacja MŚP

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji 1.2 Internacjonalizacja MŚP ?

Dobrze trafiłeś!

Jesteśmy liderem w pozyskiwaniu dotacji na Internacjonalizację MŚP !!!

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP z Programu Polska Wschodnia (PO PW) to dofinansowanie udzielane w trybie otwartych konkursów dla wszystkich zainteresowanych firm spełniających poniższe kryteria. Poniżej prezentujemy skrótowo przedstawione najważniejsze informacje dotyczące działania 1.2 Polska Wschodnia.

Działanie 1.2 Polska Wschodnia zostało podzielone na dwa etapy, jako że Ministerstwo uznało, że szanse na sukces na rynkach zagranicznych mają przede wszystkim firmy, które posiadają dobrą strategię wejścia na rynki zagraniczne w postaci modelu biznesowego.

Ile można otrzymać w ramach 1.2 Polska Wschodnia?

Można otrzymać aż 800 tysięcy złotych na rozwój eksportu !!!

Jaki jest procent dofinansowania w ramach 1.2 Polska Wschodnia?

85% to wkład UE
15% to wkład własny firmy

Na co można przeznaczyć środki w ramach 1.2 Polska Wschodnia?

I etap – ta część dotacji musi być w całości przeznaczona na zlecenie zewnętrznej firmie doradczej przygotowania strategii wejścia na rynki zagraniczne w postaci modelu biznesowego.

II etap: wyszukiwanie klientów na rynkach zagranicznych, nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych, przygotowanie produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym), doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny, projektowanie materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych, zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych.

Kto może ubiegać się o dotację 1.2 Polska Wschodnia?

- mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

- mające siedzibę, filię lub oddział na terenie Polski Wschodniej tj. województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, czy podlaskiego.

Kiedy można składać wnioski na 1.2 Polska Wschodnia?

- Począwszy od 2016r. nabory wniosków będą występowały raz lub dwa razy do roku.

- Zadzwoń i zapytaj eksperta o najbliższy nabór wniosków

Jak pozyskać dotację 1.2 Internacjonalizacja MŚP ?

Krok 1:

Zadzwoń i spotkaj się z ekspertem!

Krok 2:

Zleć nam napisanie wniosku!

Krok 3: Zrealizuj i rozlicz projekt!

Krok 4:

Rozwijaj eksport dzięki dotacji!Dojeżdżamy na spotkania! Lublin/Lubelskie, Kielce/Świętokrzyskie, Rzeszów/Podkarpackie, Białystok/Podlaskie, Olsztyn/Warmińsko-Mazurskie.

Internacjonalizacja Sp. z o.o.
Lider w pozyskiwaniu dotacji na Internacjonalizację MŚP!

Internacjonalizacja MŚP 1.2 Polska Wschodnia @ 2016
Lublin/Lubelskie, Kielce/Świętokrzyskie, Rzeszów/Podkarpackie, Białystok/Podlaskie, Olsztyn/Warmińsko-Mazurskie