ZADZWOŃ: 515 168 174• O nas
• Internacjonalizacja MŚP 1.2
• 1.2 Polska Wschodnia w skrócie
• Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
• Modele Biznesowe
• Strategie internacjonalizacji
• Proces internacjonalizacji
• Internacjonalizacja MŚP - bariery wewnętrzne
• Go to Brand 2019 PARP 3.3.3 POIR
• Świadczymy usługi proeksportowe
• Internacjonalizacja MŚP - bariery zewnętrzne
• Kontakt

Go to Brand 2019 - PARP 3.3.3 POIR

Uwaga – to już ostatni konkurs Go to Brand !

Go to Brand to szansa na otrzymanie 1 miliona złotych na wejście na rynki zagraniczne !


25-go stycznia 2019 PARP ogłosi już ostatni konkurs w ramach działania Go to Brand 3.3.3 POIR.

Nabór będzie trwał zaledwie do 4 kwietnia 2019 r.

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji – Zadzwoń i umów się: 515 168 174.

Działanie Go to brand skierowane jest do mikro-, małych i średnich firm, które chcą wejść na różne rynki zagraniczne, głównie poprzez ważne targi branżowe oraz działania promocyjne.

W ramach Go to Brand przedsiębiorstwa mogą otrzymać do 1 milion złotych przy poziomie dofinansowania 85% !!!

Z Go to Brand mogą skorzystać firmy działające w poniższych branżach:

- Moda
- Producenci Maszyn i urządzeń dla różnych branż
- Biotechnologia i farmaceutyka
- Budowa i wykańczanie budowli
- Części samochodowe i lotnicze
- IT/ICT
- Polskie specjalności żywnościowe
- Kosmetyki
-Meble
- Sprzęt medyczny
- Jachty i łodzie
- Sektor usług prozdrowotnych

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

1) usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
2) szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
3) podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, tj. koszty:

a) diet,
b) noclegów,
c) przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
d) innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe;

4) transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych, tj. koszty:

a) zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób (pracowników wnioskodawcy i innych osób uczestniczących w realizacji projektu, w tym uczestników przyjazdowej misji gospodarczej) oraz eksponatów, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 3,
b) odprawy celnej i spedycji,
c) bagażu i nadbagażu, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 3;

5) rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
6) organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym w szczególności koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego;
7) reklamy w mediach targowych;
8) udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
9) organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług kateringowych, zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej;
10) informacyjno-promocyjne projektu, tj. koszty:

a) nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, tj. panelu promocyjnego MPG,
b) nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,
c) przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych,
d) przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy,
e) produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji – Zadzwoń i umów się: 515 168 174.

JESTEŚMY LIDEREM W POZYSKIWANIU DOTACJI GO TO BRAND !

Internacjonalizacja MŚP 1.2 Polska Wschodnia @ 2016
Lublin/Lubelskie, Kielce/Świętokrzyskie, Rzeszów/Podkarpackie, Białystok/Podlaskie, Olsztyn/Warmińsko-Mazurskie