ZADZWOŃ: 515 168 174• O nas
• Internacjonalizacja MŚP 1.2
• 1.2 Polska Wschodnia w skrócie
• Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
• Modele Biznesowe
• Strategie internacjonalizacji
• Proces internacjonalizacji
• Internacjonalizacja MŚP - bariery wewnętrzne
• Go to Brand 2019 PARP 3.3.3 POIR
• Świadczymy usługi proeksportowe
• Internacjonalizacja MŚP - bariery zewnętrzne
• Kontakt

MODELE BIZNESOWE ZWIĄZANE Z INTERNACJONALIZACJĄ

Większość programów związanych z dofinansowaniem internacjonalizacji MŚP wymaga stworzenia tzw. Modelu biznesowego. Wytyczne poszczególnych konkursów w tym zakresie różnią się od siebie jednakże aby opisać modele biznesowe związane z internacjonalizacją należy najpierw scharakteryzować ogólne pojęcie modelu biznesowego.

CO TO JEST MODEL BIZNESOWY?

Model Biznesowy – przyjęta przez firmę długookresowa metoda na powiększenie i wykorzystanie zasobów w celu przedstawienia klientom oferty przewyższającej ofertę konkurencji, jednocześnie przynosząc zyski. Dobry model biznesowy ma na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Zbudowanie dobrego modelu biznesowego jest zadaniem bardzo trudnym i pracochłonnym. Wymaga od osób tworzących model biznesowy dużej wiedzy o branży w której będą się poruszać.

CO POWINNO ZAWIERAĆ OPRACOWANIE MODELU BIZNESOWEGO?

- WSTĘP: Jaki jest kontekst nowego przedsięwzięcia; co spowodowało, że podjęto pracę nad nowym produktem; jakie są cele stawiane wobec projektu

- GRUPY DOCELOWE ODBIORCÓW: do kogo kierujemy nasze produkty

- PROPONOWANE PRODUKTY: jaką wartość chcemy dostarczyć klientowi; jakie korzyści uzyska klient poprzez zakup naszych produktów; na jaką potrzebę odpowiada nasze rozwiązanie; do jakiej grupy docelowej kierujemy poszczególne produkty, jaką przewagą konkurencyjną dysponujemy

- KANAŁY DYSTRYBUCJI: w jaki sposób chcemy docierać do klientów z naszą ofertą, które z nich mają być kluczowe, a które uzupełniające

- STRATEGIA MARKETINGOWA: w jaki sposób zamierzamy budować i utrzymywać relacje z przyszłymi klientami

- PARTNERZY BIZNESOWI: kim są główni dostawcy i podwykonawcy, jaka będzie ich rola i znaczenie w projekcie

- ANALIZA FINANSOWA – źródła przychodów i kosztów: jaki będzie sposób płatności i model rozliczeń; ile będzie wynosiła szacunkowa cena naszych produktów; poziom marży; na ile szacujemy przychody w pierwszym roku, a na ile w kolejnych latach; jakie są podstawowe grupy kosztowe i jak będą się one zmieniać; jakich zysków się spodziewamy

MODELE BIZNESOWE ZWIĄZANE Z INTERNACJONALIZACJĄ

Trochę inna jest specyfika modeli biznesowych związanych z internacjonalizacją. Muszą one odnosić się do konkretnych rynków zagranicznych. Różne są też wytyczne Instytucji Pośredniczących przyznających dotacje na internacjonalizację w zakresie dokumentu zawierającego model biznesowy związany z internacjonalizacją.

MODEL BIZNESOWY ZWIĄZANY Z INTERNACJONALIZACJĄ DLA DZIAŁANIA 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP PROGRAMU POLSKA WSCHODNIA POPW

Model biznesowy w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP to innymi słowy strategia wejścia na rynki zagraniczne.

Najważniejsze elementy Modelu Biznesowego związanego z internacjonalizacją w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Polska Wschodnia POPW to:

1. Analizę możliwości eksportowych firmy,

2. Wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,

3. Koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,

4. Wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),

5. Rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),

6. Propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

Jak pozyskać dotację 1.2 Internacjonalizacja MŚP ?

Krok 1:

Zadzwoń i spotkaj się z ekspertem!

Krok 2:

Zleć nam napisanie wniosku!

Krok 3: Zrealizuj i rozlicz projekt!

Krok 4:

Rozwijaj eksport dzięki dotacji!Dojeżdżamy na spotkania! Lublin/Lubelskie, Kielce/Świętokrzyskie, Rzeszów/Podkarpackie, Białystok/Podlaskie, Olsztyn/Warmińsko-Mazurskie.

Internacjonalizacja Sp. z o.o.
Lider w pozyskiwaniu dotacji na Internacjonalizację MŚP!

Internacjonalizacja MŚP 1.2 Polska Wschodnia @ 2016
Lublin/Lubelskie, Kielce/Świętokrzyskie, Rzeszów/Podkarpackie, Białystok/Podlaskie, Olsztyn/Warmińsko-Mazurskie