ZADZWOŃ: 515 168 174• O nas
• Internacjonalizacja MŚP 1.2
• 1.2 Polska Wschodnia w skrócie
• Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
• Modele Biznesowe
• Strategie internacjonalizacji
• Proces internacjonalizacji
• Internacjonalizacja MŚP - bariery wewnętrzne
• Go to Brand 2019 PARP 3.3.3 POIR
• Świadczymy usługi proeksportowe
• Internacjonalizacja MŚP - bariery zewnętrzne
• Kontakt

Działanie 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP – Bariery zewnętrzne

Działanie 1.2 POPW, czyli Internacjonalizacja MŚP z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW), to doskonałe dofinansowanie dla przedsiębiorstw, które marzą o rozwoju dzięki ekspansji zagranicznej. Jednakże proces internacjonalizacji wiąże się z wieloma barierami, które należy przełamać aby odnieść sukces na rynkach zagranicznych.

Proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa jest bardzo złożony ze względu na szereg czynności, które należy wykonać, by móc doprowadzić go do końca. Internacjonalizacja MŚP może napotkać na liczne bariery zewnętrzne. Jest to związane z faktem licznych zależności. Internacjonalizacja, to nie tylko nawiązanie współpracy z innymi przedsiębiorstwami, ale także rozpoczęcie pracy na obszarze innego kraju.

Bariery zewnętrzne w procesie internacjonalizacji MŚP mogą być różnorakie. Są zależne od branży, proponowanych usług czy produktów, docelowych rynków, a także wielu innych czynników.

Żeby proces internacjonalizacji MŚP mógł przebiegać sprawnie i bez zastrzeżeń, należy przeanalizować bariery zewnętrzne, a następnie stopniowo je pokonywać. Jest to możliwe z kierownictwem wyspecjalizowanej w tej dziedzinie firmy zewnętrznej.

Internacjonalizacja MŚP – Bariera polityczna

Jedną z barier zewnętrznych internacjonalizacji MŚP jest bariera polityczna. Niekiedy jest to podstawowe utrudnienie uniemożliwiające nawiązanie współpracy z danym krajem. Niestabilne rządy, konflikty czy chwiejne nastroje społeczne mogą przeszkodzić we wzajemnej współpracy. Polityka niewątpliwie wpływa także na ekonomię kraju, co ma bezpośredni związek z internacjonalizacją MŚP. Na zagrożenia szczególnie narażeni są przedsiębiorcy zza granicy, którzy niezorientowani w sytuacji wewnętrznej danego państwa, mogą nieświadomie sprowadzić problemy na swoją firmę.

Internacjonalizacja MŚP – Bariera finansowa

Kolejną barierą zewnętrzną procesu internacjonalizacji MŚP jest bariera finansowa. Liczne badania wskazują na fakt, że szczególną obawą przedsiębiorców jest właśnie płaszczyzna dotycząca środków finansowych. Brak wsparcia publicznego powstrzymuje polskich przedsiębiorców przed decyzją o umiędzynarodowieniu swojej firmy. Brak dofinansowania stanowi dużą trudność w nawiązaniu współpracy z rynkiem zagranicznym. Poza tą oczywistą przeszkodą istnieje jeszcze jedna, która także dotyczy bariery finansowej – różnice kursowe. Dopóki Polska nie stanie się członkiem unii walutowej, nasi przedsiębiorcy będą narażeni na to utrudnienie.

Internacjonalizacja MŚP – Bariery prawne

Barierą zewnętrzną internacjonalizacji są także szeroko rozumiane bariery prawne. Ma to związek nie tylko z rozwiniętą biurokracją w niektórych krajach, ale także wysokimi kosztami skomplikowanej pracy papierkowej i brakiem odpowiedniej informacji odnośnie do poszczególnych aktów prawnych. Inne prawa i regulacje zagranicznych rynków szczególnie odstraszają polskich przedsiębiorców. Bywają także kraje, które celowo ograniczają swobodny import i eksport. Różnice prawne mogą nie tylko utrudnić, ale także zatrzymać wdrażanie internacjonalizacji naszego przedsiębiorstwa.

Internacjonalizacja MŚP – Bariery komercyjne

Jedną z ostatnich barier zewnętrznych w procesie internacjonalizacji MŚP są bariery komercyjne. Dotyczą trudności wprowadzania danego produktu na docelowy rynek. Mogą wiązać się także z problemami magazynowania produktu, jego transportu lub po prostu dużą konkurencją na zagranicznym rynku.

Nie należy bagatelizować żadnej z barier zewnętrznych internacjonalizacji. Jednak trzeba pamiętać, że nie ma takiej bariery, której nie można pokonać. Mając na uwadze rozwój firmy oraz możliwość nabycia ogromnych zysków, warto zdecydować się na umiędzynarodowienie swojego przedsiębiorstwa. Zewnętrzna firma doradcza z pewnością dokona realnej oceny istnienia poszczególnych barier, a także w sposób fachowy pomoże je pokonać. Takie wsparcie w procesie internacjonalizacji niewątpliwie zapewni rozwój firmy oraz przyniesie jej pożądane zyski.

Działanie 1.2 POPW

Dofinansowanie z działanie 1.2 POPW (Program Operacyjny Polska Wschodnia) pomaga przełamać wszelkie bariery związane z internacjonalizacją. Dlatego pozyskaj dotację z działania 1.2 POPW i rozwiń firmę dzięki ekspansji zagranicznej.

Jak pozyskać dotację 1.2 Internacjonalizacja MŚP ?

Krok 1:

Zadzwoń i spotkaj się z ekspertem!

Krok 2:

Zleć nam napisanie wniosku!

Krok 3: Zrealizuj i rozlicz projekt!

Krok 4:

Rozwijaj eksport dzięki dotacji!Dojeżdżamy na spotkania! Lublin/Lubelskie, Kielce/Świętokrzyskie, Rzeszów/Podkarpackie, Białystok/Podlaskie, Olsztyn/Warmińsko-Mazurskie.

Internacjonalizacja Sp. z o.o.
Lider w pozyskiwaniu dotacji na Internacjonalizację MŚP!

Internacjonalizacja MŚP 1.2 Polska Wschodnia @ 2016
Lublin/Lubelskie, Kielce/Świętokrzyskie, Rzeszów/Podkarpackie, Białystok/Podlaskie, Olsztyn/Warmińsko-Mazurskie