ZADZWOŃ: 515 168 174• O nas
• Internacjonalizacja MŚP 1.2
• 1.2 Polska Wschodnia w skrócie
• Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
• Modele Biznesowe
• Strategie internacjonalizacji
• Proces internacjonalizacji
• Internacjonalizacja MŚP - bariery wewnętrzne
• Go to Brand 2019 PARP 3.3.3 POIR
• Świadczymy usługi proeksportowe
• Internacjonalizacja MŚP - bariery zewnętrzne
• Kontakt

Działanie 1.2 Polska Wschodnia Internacjonalizacja MŚP – bariery wewnętrzne

Działanie 1.2 Polska Wschodnia Internacjonalizacja MŚP to bardzo ogromne wsparcie dla firm Polski Wschodniej, które myślą o efektywnej ekspansji zagranicznej. Działanie 1.2 Polska Wschodnia dofinansowuje projekty, w których uwzględniono różne bariery związane z internacjonalizacją i przewidziano plan ich ominięcia.

Bardzo często przedsiębiorcy mają wiele obaw, zanim ostatecznie zdecydują się na umiędzynarodowienie swojej firmy. Ma to związek zarówno z barierami zewnętrznymi (na które nie zawsze mamy wpływ), a także wewnętrznymi – bezpośrednio dotyczącymi sytuacji w przedsiębiorstwie. Niekiedy to właśnie one decydują o klęsce wdrażania procesu internacjonalizacji.

Bariery wewnętrzne internacjonalizacji MŚP najczęściej wynikają z indywidualnej specyfiki przedsiębiorstwa. Dlatego zawsze należy je rozpatrywać w kontekście swojej firmy.

Internacjonalizacja MŚP - Bariery finansowe

- Niewątpliwie najczęstszą barierą wewnętrzną internacjonalizacji MŚP są bariery finansowe. Niedobór środków finansowych niezaprzeczalnie może uniemożliwić umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Jednak bariery finansowe nie dotyczą tylko braku funduszy. Niekiedy są związane ze strategią firmy dostosowaną do rodzimego rynku. Zatem można wyróżnić następujące bariery finansowe:

- zbyt mało środków ze względu na nietrafne oszacowanie kosztów przedsięwzięcia

- ceny produktów proponowanych przez firmę, dostosowane do rynku macierzystego, a niedostosowane do rynku docelowego

- duże koszty internacjonalizacji

- brak wsparcia zewnętrznego

- inflacja

- różnice kursowe

Wprawdzie część z powyższych przykładów można zaliczyć do barier zewnętrznych, ale główną barierą finansową zazwyczaj jest brak wystarczających środków. Wtedy należy pamiętać o możliwości pozyskania funduszy.

Internacjonalizacja MŚP - Bariery kadrowe

Dobór personelu ma istotny wpływ na funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. Dlatego kolejną barierą wewnętrzną internacjonalizacji MŚP mogą być bariery kadrowe. Niewątpliwie, większe przedsiębiorstwa mogą sobie pozwolić na wykształconych specjalistów, natomiast ta bariera dotyczy szczególnie mniejszych firm. Dobrze wyszkolona kadra będzie monitorować przebieg procesu internacjonalizacji, natomiast zły dobór pracowników może doprowadzić do jego zatrzymania. Należy rzetelnie ocenić kompetencje swoich pracowników i zaangażować tylko tych, którzy będą w stanie przeprowadzić internacjonalizację.

Bariery dot. realizacji procesu internacjonalizacji

Jedną z barier wewnętrznych internacjonalizacji MŚP może być także nieprawidłowa realizacja samego procesu. W trakcie jego wdrażania może okazać się, że jego teoretyczne założenia zupełnie rozbiegają się ze stanem faktycznym. Dlatego konieczne jest nieustanne monitorowanie postępu procesu. Ścisłe przestrzeganie wcześniej przyjętej strategii pomoże uniknąć tego typu bariery.

Bariery wewnętrzne internacjonalizacji MŚP niewątpliwie łatwiej pokonać, niż bariery zewnętrzne. Przede wszystkim dlatego, że w głównej mierze dotyczą decyzji samych przedsiębiorców, a także charakterystyki ich firmy. Dobrze opracowana strategia, a także konsekwentna jej realizacja pomogą uniknąć borykania się z barierami wewnętrznymi MŚP.

Działanie 1.2 Polska Wschodnia

Działanie 1.2 Polska Wschodnia wychodzi naprzeciw wszystkim barierom związanym z internacjonalizacją. Po pierwsze zmusza przedsiębiorcę do zdefiniowania wszelkich barier by w końcu dofinansować wszelkie narzędzia potrzebne do internacjonalizacji firmy.

Jak pozyskać dotację 1.2 Internacjonalizacja MŚP ?

Krok 1:

Zadzwoń i spotkaj się z ekspertem!

Krok 2:

Zleć nam napisanie wniosku!

Krok 3: Zrealizuj i rozlicz projekt!

Krok 4:

Rozwijaj eksport dzięki dotacji!Dojeżdżamy na spotkania! Lublin/Lubelskie, Kielce/Świętokrzyskie, Rzeszów/Podkarpackie, Białystok/Podlaskie, Olsztyn/Warmińsko-Mazurskie.

Internacjonalizacja Sp. z o.o.
Lider w pozyskiwaniu dotacji na Internacjonalizację MŚP!

Internacjonalizacja MŚP 1.2 Polska Wschodnia @ 2016
Lublin/Lubelskie, Kielce/Świętokrzyskie, Rzeszów/Podkarpackie, Białystok/Podlaskie, Olsztyn/Warmińsko-Mazurskie