ZADZWOŃ: 515 168 174• O nas
• Internacjonalizacja MŚP 1.2
• 1.2 Polska Wschodnia w skrócie
• Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
• Modele Biznesowe
• Strategie internacjonalizacji
• Proces internacjonalizacji
• Internacjonalizacja MŚP - bariery wewnętrzne
• Go to Brand 2019 PARP 3.3.3 POIR
• Świadczymy usługi proeksportowe
• Internacjonalizacja MŚP - bariery zewnętrzne
• Kontakt

1.2 POPW / Strategie internacjonalizacji MŚP

Każde przedsiębiorstwo, które chce się rozwinąć dzięki wejściu na rynki zagraniczne powinno pomyśleć o dofinansowaniu 1.2 POPW, czyli Internacjonalizacja MŚP z programu Polska Wschodnia. Jednakże aby skorzystać z dotacji 1.2 POPW firma musi dysponować planem konkretnych działań w zakresie internacjonalizacji.

Internacjonalizacja jest naturalnym elementem rozwoju każdej firmy. Obejmuje głównie tzw. sektor MŚP – sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Oznacza to, że jest skierowana przede wszystkim do prywatnych przedsiębiorców, których firmy są na tyle duże, żeby podejmować ryzykowne kroki w postaci inwestycji na zagranicznych rynkach, a z drugiej strony wciąż tkwi w nich olbrzymi potencjał, który można wykorzystać przy ekspansji na inne rynki.

Żeby proces umiędzynarodowienia zakończył się sukcesem, należy opracować odpowiednie strategie internacjonalizacji MŚP. Można tego dokonać samemu albo z pomocą fachowców, którzy posiadają większe doświadczenie i profesjonalnie dobiorą odpowiednią strategię internacjonalizacji do Twojego przedsiębiorstwa.

Strategie internacjonalizacji MŚP można podzielić wg różnych kryteriów.

1. Strategie internacjonalizacji MŚP według kryterium działalności przedsiębiorstwa:

- internacjonalizacja czynna – polega na wyjściu przedsiębiorstwa spoza granic rodzimego rynku i inwestowaniu na zagranicznych rynkach

- internacjonalizacja bierna – polega jedynie na zawieraniu związków z zagranicznymi kontrahentami i pozostaniu przedsiębiorstwa na rynku krajowym.

2. Strategie internacjonalizacji MŚP według kryterium rodzaju ekspansji przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne:

- etnocentryczna strategia internacjonalizacji – polega na wyselekcjonowaniu rynków zagranicznych, które będą podobne do rynku krajowego; dzięki tej strategii można uniknąć różnic kulturowych obecnych na danych rynkach, a w eksporcie na rynek zagraniczny zastosować strategię stosowaną na rynku krajowym

- policentryczna strategia internacjonalizacji – polega na eksporcie na zróżnicowane rynki zagraniczne; przy tej strategii należy jednak uwzględnić specyfikę każdego z rynków i dokładnie zapoznać się z obowiązującymi na nim mechanizmami; tylko dogłębna znajomość może zagwarantować sukces

- globalna strategia internacjonalizacji – polega na odrzuceniu specyfiki rynków zagranicznych i krajowych; opiera się na traktowaniu całego rynku międzynarodowego jako rynek homogeniczny (jednorodny); sprawdza się przy produktach, które nie wymagają promocji pod względem kulturowym

- dualna strategia internacjonalizacji – polega na próbie scalenia strategii policentrycznej ze strategią globalną; zakłada globalne podejście do całego międzynarodowego rynku z uwzględnieniem specyfiki niektórych obszarów, na których znajomość indywidualnych cech regionu może zapewnić sukces przy eksporcie.

3. Strategie internacjonalizacji MŚP według kryterium kierunków zmian w zakresie wprowadzanych produktów oraz doboru rynków:

- obronna strategia internacjonalizacji – polega na wprowadzaniu tych samych produktów na rynki, na których przedsiębiorstwo działało do tej pory

- strategia rozwoju rynków – polega na wprowadzaniu tych samych produktów, ale na nowe rynki

- strategia rozwoju produktu – polega na dalszej współpracy z dotychczasowymi rynkami, ale tym samym na zmianie wprowadzanego produktu

- strategia dywersyfikacji – polega na całkowitej zmianie strategii eksportu, która będzie dotyczyć zarówno wprowadzanego produktu, jak i docelowego rynku.

Istnieje także wiele innych typologii strategii internacjonalizacji MŚP, ale wyżej wymienione należą do najbardziej popularnych.

Wybór strategii należy do przedsiębiorcy. Przy podejmowaniu decyzji należy kierować się specyfiką przedsiębiorstwa oraz prognozami wskazującymi na odniesienie największych korzyści. Warto poradzić się fachowców, którzy na pewno dadzą realną ocenę możliwości przedsiębiorstwa.

Jak pozyskać dotację 1.2 Internacjonalizacja MŚP ?

Krok 1:

Zadzwoń i spotkaj się z ekspertem!

Krok 2:

Zleć nam napisanie wniosku!

Krok 3: Zrealizuj i rozlicz projekt!

Krok 4:

Rozwijaj eksport dzięki dotacji!Dojeżdżamy na spotkania! Lublin/Lubelskie, Kielce/Świętokrzyskie, Rzeszów/Podkarpackie, Białystok/Podlaskie, Olsztyn/Warmińsko-Mazurskie.

Internacjonalizacja Sp. z o.o.
Lider w pozyskiwaniu dotacji na Internacjonalizację MŚP!

Internacjonalizacja MŚP 1.2 Polska Wschodnia @ 2016
Lublin/Lubelskie, Kielce/Świętokrzyskie, Rzeszów/Podkarpackie, Białystok/Podlaskie, Olsztyn/Warmińsko-Mazurskie