ZADZWOŃ: 515 168 174• O nas
• Internacjonalizacja MŚP 1.2
• 1.2 Polska Wschodnia w skrócie
• Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
• Modele Biznesowe
• Strategie internacjonalizacji
• Proces internacjonalizacji
• Internacjonalizacja MŚP - bariery wewnętrzne
• Go to Brand 2019 PARP 3.3.3 POIR
• Świadczymy usługi proeksportowe
• Internacjonalizacja MŚP - bariery zewnętrzne
• Kontakt

1.2 Internacjonalizacja MŚP / Proces internacjonalizacji MŚP

Konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP to idealna dotacja dla małych firm, które chcą rozpocząć proces rozwoju poprzez internacjonalizację. Proces internacjonalizacji MŚP niewątpliwie jest złożony: wymaga dużego nakładu czasu, przemyślenia i doboru odpowiednich strategii internacjonalizacji, a także zainwestowania znacznych środków finansowych. Jak każdy proces, tak i internacjonalizacja składa się z wielu elementów, które połączone, następujące po sobie w określonej kolejności, mogą przynieść pożądane efekty w postaci osiągnięcia celu i odniesienia sukcesu przez dane przedsiębiorstwo.

Każdy przedsiębiorca, który zdecydował się na zaaplikowanie internacjonalizacji, musi uzbroić się w cierpliwość. Proces umiędzynarodowienia jest długotrwały, ponieważ składa się na niego wiele działań. Ponadto, przy kwestii internacjonalizacji ważne są aspekty wykraczające poza zakres wiedzy na temat rynku lokalnego – zdobycie odpowiednich informacji uwzględniających indywidualną specyfikę danego przedsiębiorstwa i ich ocena także wymagają czasu. Im analiza zagranicznego rynku w stosunku do konkretnego przedsiębiorstwa będzie dokładniejsza, tym większe szanse na odniesienie sukcesu w procesie internacjonalizacji MŚP.

Proces internacjonalizacji MŚP składa się z kilku etapów. Jednym z najbardziej powszechnych, a zarazem najbardziej skutecznym jest eksport. Jest on wynikiem produkcji krajowych bez inwestycji zagranicznych. Eksport może być pośredni, bądź bezpośredni. Ten pierwszy polega na zdobyciu do współdziałania zagranicznych lub krajowych pośredników. Eksport bezpośredni opiera się na ścisłym kontakcie z konkretnym zagranicznym kontrahentem. W tym etapie należy skupić się ukierunkowaniu produkcji uwzględniając specyfikę danego zagranicznego rynku.

Kolejnym etapem procesu internacjonalizacji MŚP jest joint venture, czyli wspólne przedsięwzięcie. Joint venture jest wynikiem produkcji za granicą z inwestycjami zagranicznymi. Polega na stworzeniu wspólnego podmiotu wraz z zagranicznym przedsiębiorstwem. Współpraca zostaje nawiązana w celu prowadzenia konkretnej działalności. Obydwa przedsiębiorstwa zobowiązują się wnieść nakład finansowy, czego wynikiem jest dzielenie kosztów i zysków między obydwie firmy. Joint venture może przybierać różne postaci, np.: licencjonowanie (wejście na rynek zagraniczny poprzez umowę z licencjodawcą), franchising (system sprzedaży towarów/usług oparty na ścisłej współpracy między niezależnymi przedsiębiorcami z kraju i z zagranicy) czy kontraktowanie produkcji (zamówienie u zagranicznego przedsiębiorcy prawa do wytwarzania jego towaru, bądź świadczenia jego usług).

Ostatnim etapem procesu internacjonalizacji MŚP jest bezpośrednie inwestowanie za granicą. Polega na produkcji końcowego towaru na rynku zagranicznym ze względu na szereg przyczyn, np.: obniżone koszty produkcji, obejście ograniczeń związanych z importem czy ominięcie wysokiego opodatkowania w rodzimym kraju.

Proces internacjonalizacji MŚP trwa do momentu, do którego przedsiębiorstwo będzie decydowało się na inwestowanie na rynku zagranicznym.

Ukazane elementy procesu internacjonalizacji MŚP stanowią tylko schemat. Poszczególne kroki należy podejmować uwzględniając specyfikę i wielkość danego przedsiębiorstwa, jego możliwości oraz realną ocenę zaistnienia na rynku zagranicznym. Przy zaplanowaniu procesu umiędzynarodowienia mogą pomóc doświadczeni fachowcy.

Jak pozyskać dotację 1.2 Internacjonalizacja MŚP ?

Krok 1:

Zadzwoń i spotkaj się z ekspertem!

Krok 2:

Zleć nam napisanie wniosku!

Krok 3: Zrealizuj i rozlicz projekt!

Krok 4:

Rozwijaj eksport dzięki dotacji!Dojeżdżamy na spotkania! Lublin/Lubelskie, Kielce/Świętokrzyskie, Rzeszów/Podkarpackie, Białystok/Podlaskie, Olsztyn/Warmińsko-Mazurskie.

Internacjonalizacja Sp. z o.o.
Lider w pozyskiwaniu dotacji na Internacjonalizację MŚP!

Internacjonalizacja MŚP 1.2 Polska Wschodnia @ 2016
Lublin/Lubelskie, Kielce/Świętokrzyskie, Rzeszów/Podkarpackie, Białystok/Podlaskie, Olsztyn/Warmińsko-Mazurskie